Μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο

Εκτύπωση

OdisseasAthanassiou20.4.17

Κύριοι Μέτοχοι,

Το 2016 αποτέλεσε το τρίτο συνεχόμενο έτος που η εταιρεία σημείωσε αύξηση κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας, για άλλη μια φορά, την ανθεκτικότητά της απέναντι στις μακρόχρονες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

Πετύχαμε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) του Ομίλου κατά 12,7% σε 33,8 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της LAMDA Development.

Επιδόσεις 2016

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα μας, The Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, αυξήθηκε κατά 2,9% το 2016, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη ανάπτυξη από το β’ εξάμηνο του 2013 και περαιτέρω.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη για το 2016 στα εμπορικά μας κέντρα αυξήθηκε κατά 2,1%, ενώ τα εμπορικά μας κέντρα συνέχισαν να λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους μίσθωσης (99%), αντικατοπτρίζοντας την ικανοποίηση των εμπόρων λιανικής καθώς και τη συνεχή ζήτηση από δυνητικούς μισθωτές.

Οι μακρόχρονες και καινοτόμες ενέργειες μας στο χώρο της κατανάλωσης και ψυχαγωγίας δημιουργούν, στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε συνολική εμπειρία καταναλωτή, μια σταθερή και υγιή βάση για το μέλλον με αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά καθώς και ανάπτυξη ευκαιριών για πρόσθετη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και επομένως αύξηση των αποτιμήσεων των ακινήτων μας.

Άλλη σημαντική θετική εξέλιξη είναι η σταθεροποίηση των εμπορικών τιμών των ακινήτων μετά από έξι συνεχή έτη πτώσης κυρίως λόγω αυξήσεων των συντελεστών κεφαλαιοποίησης που συνδέονται με το ρίσκο της χώρας. Μάλιστα η αποτίμηση των 3 εμπορικών μας κέντρων αυξήθηκε κατά €3,1 εκατ. συνολικά.

Η καθαρή αξία της εταιρίας προ φόρων ανήλθε σε 408,3 εκατ. ευρώ την 31/12/2016 (5,22 ευρώ ανά μετοχή), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν, σε 117,5 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται σε 403 εκατ. ευρώ, με μέσο επιτόκιο 4,7% και δείκτη καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στο 41,2%, γεγονός που αντικατοπτρίζει υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση.

Σημαντικές εξελίξεις το 2016

Το 2016 συνεχίσαμε τις προσπάθειες επίτευξης προόδου επί των επενδυτικών μας σχεδίων και ειδικότερα την ανάπτυξη του ανεκμετάλλευτου τμήματος του κτιρίου IBC, την αξιολόγηση νέων επενδύσεων κυρίως στο retail real estate και, βεβαίως, την επιδίωξη της ανάπτυξης του έργου του Ελληνικού.

Η προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του κτιρίου IBC βρίσκεται θέλουμε να πιστεύουμε εν εξελίξει και έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται θα προχωρήσουμε άμεσα σε επένδυση €25 εκατ. η οποία θα περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - ένα Ολυμπιακό Μουσείο, ένα μοναδικό ενυδρείο και ένα μεγάλο, πολυχώρο οικογενειακής αναψυχής, ο οποίος αναμένεται να αναβαθμίσει αισθητά τα πρότυπα της οικογενειακής διασκέδασης στην Αθήνα. Η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, στις 21 Σεπτεμβρίου, 2016, κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η Τροποποιημένη Σύμβαση, δίνοντας το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, υπάρχουν καθυστερήσεις, σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, στη διαδικασία αδειοδότησης. Ωστόσο βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές ώστε να επισπεύσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι παραμένουμε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις εργασίες, αμέσως μόλις εκπληρωθούν οι προβλεπόμενοι όροι της σύμβασης από την Πολιτεία. Υπενθυμίζω ότι η ανάπτυξη του παλαιού αερολιμένα Αθηνών θα είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, με συνολικό προϋπολογισμό 8 δις. ευρώ η οποία θα έχει μία ιδιαίτερα σημαντική θετική επίδραση στην αγορά εργασίας, στον τουρισμό της Αθήνας καθώς και στο περιβάλλον, ενόψει της δημιουργίας 2 εκατ. τ.μ. μητροπολιτικού πάρκου.

Σημαντικές εξελίξεις στο 2017 έως σήμερα

Τον Απρίλιο του 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής μας για ισχυροποίηση της θέσης μας στον χώρο του εμπορικού real estate, συστήσαμε νέα θυγατρική εταιρεία, τη LAMDA MALLS A.E., στην οποία εισφέραμε τα Εμπορικά Κέντρα Golden Hall και Mediterranean Cosmos. 

Παράλληλα, συνάψαμε στρατηγική συνεργασία με τη Värde Partners, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η είσοδος της Värde στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας LAMDA MALLS A.E., αρχικά αποκτώντας το 31,7% της εταιρείας αντί 62 εκ.

Στη συνέχεια, η Värde προτίθεται να υποστηρίξει με σημαντικά ποσά την επέκταση της εταιρείας μέσω νέων εξαγορών και αναπτύξεων στη χώρα, οι οποίες θα ισχυροποιήσουν τη LAMDA MALLS ώστε να γίνει μία πολύ μεγάλη και ποιοτική εταιρεία εμπορικών ακινήτων σε διεθνή κλίμακα, με στόχο την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Πορεία προς τα εμπρός

Η εταιρεία μας έχει πλούσιο ιστορικό επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας, με απτά παραδείγματα την απόκτηση του υπόλοιπου ποσοστού (40%) της κυριότητας του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos το 2010 έναντι τιμήματος 80 εκατ. ευρώ, την απόκτηση το 2013 του δικαιώματος επικαρπίας του κτιρίου IBC, του έναντι τιμήματος 81 εκατ. ευρώ, την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2014 και, βεβαίως, την κατακύρωση του έργου ανάπτυξης του Ελληνικού που υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2014.

Βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής μας στον τομέα των εμπορικών κέντρων είναι τα εξής:

- ηγετική θέση στον κλάδο με επιτυχημένες και επικερδείς εξαγορές

- επικέντρωση σε εμπορικά κέντρα υψηλής ποιότητας και μεγάλου μεγέθους

- εμπλουτισμός της συνολικής εμπειρίας του καταναλωτή μέσω καινοτομιών και επενδύσεων, με έμφαση στην απευθείας σχέση με τους επισκέπτες μας

- συνεχής βελτίωση της αξίας των υφιστάμενων επενδύσεών μας μέσω έργων ανάπλασης και επέκτασης, καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών

Βασικό πιστεύω μας και στρατηγική μας στο χώρο των εμπορικών κέντρων είναι η εξατομικευμένη αγοραστική εμπειρία και η απόλαυση του επισκέπτη.
Καθώς ολοένα και περισσότερο, οι καταναλωτές προσδοκούν από την επίσκεψή τους στα εμπορικά κέντρα να τους παρέχουν πιο εξατομικευμένες εμπειρίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να καλύπτουμε τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τέλος, όσον αφορά στις επιδόσεις της τιμής της μετοχής μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 2016 η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, επίδοση σημαντικά καλύτερη από τις επιδόσεις της αγοράς (2% αύξηση του Γενικού Δείκτη σε σύγκριση με το 2015).

Κύριοι Μέτοχοι,

Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αποδείξαμε την αντοχή μας και την επιμονή μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των κινδύνων με θετική προοπτική για τον μέλλον. Παραμένουμε αισιόδοξοι, βάσει των ιστορικών επιδόσεών μας, της τεχνογνωσίας μας, των πρόσφατων εντυπωσιακά θετικών αποτελεσμάτων, των ισχυρών διεθνών συνεργασιών μας και της παρούσας ισχυρής θέσης της εταιρείας στην αγορά, ότι θα συνεχίσουμε με επιτυχία τις δραστηριότητές μας και ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους μετόχους μας προοπτικές με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ο βασικός μας μέτοχος, η Consolidated Lamda Holdings, συνεχίζει να παρέχει την αμέριστη στήριξή της και σε συνδυασμό με την υποστήριξη όλων των μετόχων μας, πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους υπαλλήλους μας για τη σκληρή δουλειά, την προσήλωση και την ενθουσιώδη στήριξή τους στο κοινό μας όραμα.

Εκ μέρους της διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας.

 

Οδυσσέας Αθανασίου

Διευθύνων Σύμβουλος