Βιώσιμη Ανάπτυξη - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εκτύπωση

Πολιτική της Εταιρείας είναι η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων να αποτελεί άρρηκτο μέρος του συνόλου των λειτουργιών της, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντος με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Αντιλαμβανόμαστε τη δέσμευσή μας αυτή ως κοινωνική ευθύνη, ενώ ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από τη λειτουργία των properties της εταιρείας, για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους μας.
Υλοποιούμε τη δέσμευσή μας με την εφαρμογή των αρχών της πρόληψης και της προστασίας, τη δημοσιοποίηση των ενεργειών μας και τη διαρκή βελτίωση της επίδοσής μας στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.


Υποστηρίζουμε την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης Περιβάλλοντος, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη της ρύπανσης και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων που προκύπτουν τόσο από το νόμο. Εστιάζουμε τη συνεχή μας προσπάθεια για βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης θεσπίζοντας αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους τους οποίους θα ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιδιώκουμε σε κάθε έργο της τη χρήση υλικών και μεθόδων κατασκευής φιλικών προς το περιβάλλον και παράλληλα επιτυγχάνει την αναβάθμιση του περιβάλλοντος μέσω των επενδύσεών της. Ενδεικτικά μέσα από τα έργα μας:

Εμπορικά και Ψυχαγωγικά Κέντρα

Με μελετημένο καταμερισμό, σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και πρότυπες βοηθητικές υπηρεσίες τα εμπορικά συγκροτήματα Golden Hall, The Mall Athens και Mediterranean Cosmos εφαρμόζουν συγκεκριμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο έχει ως στόχο την εξασφάλιση της περιβαλλοντικά φιλικής λειτουργίας τους, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το σύστημα αποτελείται από διαδικασίες, οδηγίες και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα κέντρα και αφορούν στις παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική του επίδοση.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα εμπορικά μας κέντρα έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση (για χαρτιά, πλαστικά, γυαλί κ.α.) και διαθέτουν συστήματα και εφαρμόζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας. Ενδεικτικά, διαθέτουν έξυπνα συστήματα και αυτοματισμούς για τον έλεγχο του φωτισμού και του κλιματισμού, εγκαταστάσεις μέτρησης και παρακολούθησης της ενέργειας που καταναλώνεται, θερμομόνωση, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας κτλ. Επιπροσθέτως, υπάρχουν συστήματα και διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού και τον περιορισμό της σπατάλης.

Ελληνικό

Κυρίαρχη παράμετρος του σχεδιασμού του Έργου είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου συνολικής έκτασης 2.000.000 τ.μ., ένα από τα μεγαλύτερα παράκτια πάρκα στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και η εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής πιστοποίησης των έργων και εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, αποτελούν βασικά κριτήρια για το σχεδιασμό των έργων. Ειδικότερα, πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπλαση με πολύ χαμηλό μέσο συντελεστή δόμησης, μικρότερο του 0,5, συντελεστή κάλυψης μικρότερο του 30% και εισφορά σε γη. Μια πολεοδόμηση, δηλαδή, πολύ πιο ήπια όχι μόνο από τη συνηθισμένη στους όμορους δήμους και στην Αττική, αλλά και σε συμφωνία με τα καλύτερα πρότυπα παγκοσμίως.
Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός από τα μεγαλύτερα πάρκα του κόσμου, μοναδικού λόγω της γειτνίασής του με τη θάλασσα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης. Το Μητροπολιτικό Πάρκο εκτάσεως 2.000.000 τ.μ. (2.000 στρέμματα) θα είναι μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου (1.420 στρέμματα) και σημαντικά μεγαλύτερο από άλλα ελληνικά πάρκα όπως, για παράδειγμα, τον Εθνικό Κήπο (160 στρέμματα), το Πεδίο του Άρεως (270 στρέμματα), το Κτήμα Συγγρού (950 στρέμματα) και το Πάρκο Τρίτση (1.000 στρέμματα). Η έκταση θα χαρακτηρίζεται από βλάστηση, που αναδεικνύει το μεσογειακό κλίμα και τη χλωρίδα της Αττικής.
Με την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός χώρου ανοιχτού στο κοινό και χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση των πολιτών, αναμένονται σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά (π.χ. βελτίωση μικροκλίματος περιοχής) όσο και κοινωνικά (γνωριμία του επισκέπτη, κατοίκου, εργαζόμενου, οικογενειάρχη, με μία νέα εμπειρία ζωής που συμπεριλαμβάνει τον αθλητισμό, την αναψυχή και την ευεξία, τη διασκέδαση, τον πολιτισμό, τον αγροτουρισμό, διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, κ.λπ. μέσα στο πάρκο).
Επιπλέον, η αναβάθμιση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και η σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα αποτελούν επίσης, σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό στόχο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

Τέλος, βασικές προϋποθέσεις του έργου είναι ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον, στο φυσικό τοπίο, στο κλίμα και στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, μέσω π.χ. της ανάδειξης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, της διατήρησης – αναπαλαίωσης κτιρίων ιστορικής σημασίας, της αξιοποίησης / μετασκευής μέρους των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και της σωστής διαχείρισης όμβριων και υπόγειων υδάτων.
Περισσότερες πληροφορίες http://www.thehellinikon.com/el/impact-2.html#cat1

Μαρίνα Φλοίσβου

Η διαχείριση της Μαρίνας Φλοίσβου βραβεύεται με την "Γαλάζια Σημαία" από το 2007, ενώ στις 6 Αυγούστου 2008 πιστοποιήθηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO 9001:2000 και για την περιβαλλοντική πολιτική της με ISO 14001:2004 από τον Οργανισμό LRQA, ενώ από τον Απρίλιο του 2011 ανήκει επίσημα στις βραβευμένες με πέντε (5) Χρυσές Άγκυρες μαρίνες βάσει του προγράμματος Gold Anchor Award Scheme του British Marine Federation. Η μοναδική Ελληνική Μαρίνα με την εν λόγω βράβευση.
• Λήψη Λυμάτων (δύο σταθμοί στην προβλήτα Α και μια πλησίον σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων)
• Συγκομιδή Απορριμμάτων και Απομάκρυνση από τις Προβλήτες
• Δεξαμενές Συλλογής για Χρησιμοποιημένα Λιπαντικά Έλαια από εξουσιοδοτημένη εταιρία που εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων λιμανιών και στις περιβαλλοντολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
• Δεξαμενές Συλλογής για Σεντινόνερα από εξουσιοδοτημένη εταιρία που εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων λιμανιών και στις περιβαλλοντολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
• Σταθμός Λήψης Σεντινόνερων
• Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων
• Καθημερινός Καθαρισμός Θαλάσσιου και Χερσαίου Χώρου με τη Βοήθεια Σκάφους και Μηχανοκίνητου Σαρώθρου
• Συστηματικός Έλεγχος Ποιότητας Θάλασσας
• Υπηρεσίες Αντιρρύπανσης: Ένας πλήρως εξοπλισμένος αποθηκευτικός χώρος είναι τοποθετημένος σε μία από τις προβλήτες για να αντιμετωπίσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, ένα είκοσι μέτρων ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος ελλιμενίζεται στη Μαρίνα 24/7 με το πλήρωμά του να είναι πάντα σε επιφυλακή και διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή (με ετοιμότητα μιας ώρας)
• Γυμνάσια Αντιρρύπανσης: Γυμνάσια αντιρρύπανσης διεξάγονται ετησίως για να εξασφαλίσουν την ετοιμότητα του πληρώματος και την καταλληλότητα της κατάστασης όλου του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και του σκάφους
Περισσότερες πληροφορίες http://www.flisvosmarina.com/el-gr/port/pollution-control/ 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στη Lamda Development με συνεχή και συνεπή στρατηγική παρουσία, ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των πολιτών, με πρωτότυπες και ουσιαστικές δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης. Οι δράσεις αυτές, είναι για εμάς, η επικύρωση των σχέσεων εμπιστοσύνης που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η απάντησή μας στις κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται στην εποχή μας.

Είναι συνειδητή στρατηγική επιλογή, σε συνεργασία με τα Εμπορικά μας Κέντρα και τη Μαρίνα Φλοίσβου, να αξιοποιήσουμε τους χώρους μας, που αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, στην υλοποίηση σειράς δραστηριοτήτων ΕΚΕ που υποστηρίζουν και ενισχύουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε πληθώρα συνεργειών με οργανισμούς και φορείς που συμβάλλουν με τη δράση τους στην ανακούφιση των συμπολιτών μας, διαθέτοντας δωρεάν τους χώρους των Εμπορικών μας Κέντρων σε οργανώσεις όπως: Αμυμώνη, Ερμής, ΕΛΕΠΑΠ, Make a Wish, Unicef, Άρσις κ.α. προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσουν το έργο τους, μέσω του κοινού που μας επισκέπτεται.

Παράλληλα, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και για τις δράσεις αλληλεγγύης των εργαζομένων μας, που αφορούν ενέργειες με σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως, η προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας, η εθελοντική αιμοδοσία, η διάθεση χρόνου των εργαζομένων για υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού, η συγκέντρωση τροφίμων για ευπαθείς ομάδες, αλλά και προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων.

Δείτε τις Διακρίσεις της Lamda Development ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, παρακαλώ επιλέξτε παρακάτω:

The Mall Athens
Golden Hall
Mediterranean Cosmos
Μαρίνα Φλοίσβου

 

eke