Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εκτύπωση

Οι ενέργειες κοινωνικής ευθύνης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Οι δράσεις αυτές είναι για εμάς δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τον συνάνθρωπό μας, αλλά και απάντηση στις κοινωνικές ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται στην εποχή μας.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ευθύνη και την κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοί μας, μαζί με τους οποίους υλοποιούμε δράσεις προς ανακούφιση της κοινωνίας που δραστηριοποιούμαστε όλα αυτά τα χρόνια.
Με κεντρικό άξονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες που προκύπτουν, η εταιρεία αναπτύσσει στρατηγικά μια σειρά δραστηριοτήτων ΕΚΕ που υποστηρίζουν και ενισχύουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Lamda Development σε συνεργασία με τα εμπορικά της κέντρα και τη Μαρίνα Φλοίσβου υλοποιεί και στηρίζει ουσιαστικές ενέργειες που έχουν άμεση εφαρμογή και εμφανή αποτελέσματα σε όσους ωφελούνται.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την πολυετή συνεργασία και στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και φορέων όπως: Αμυμώνη, Ερμής, ΕΛΕΠΑΠ, Make a Wish, Unicef, Αρσις κ.α. την προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας, την εθελοντική αιμοδοσία, τη διάθεση χρόνου των εργαζομένων (εκτός αμειβόμενου ωραρίου) για υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού και συγκέντρωση τροφίμων για ευπαθής ομάδες, η συνεχή εκπαίδευση / παροχή κατάρτισης των εργαζομένων.

Επιπλέον επιδιώκει σε κάθε έργο της τη χρήση υλικών και μεθόδων κατασκευής φιλικών προς το περιβάλλον και παράλληλα επιτυγχάνει την αναβάθμιση του περιβάλλοντος μέσω των επενδύσεών της. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, παρακαλώ επιλέξτε παρακάτω:

The Mall Athens
Golden Hall
Mediterranean Cosmos
Μαρίνα Φλοίσβου

 

eke