Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Εκτύπωση

 OdisseasAthanassiou

Κύριοι Μέτοχοι,

Το 2017 πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), επιβεβαιώνοντας την ηγέτιδα θέση της Lamda Development στον κλάδο των εμπορικών κέντρων. Η εντυπωσιακή αύξηση σε επίπεδο EBITDA κατά 22,5% σε €41,3 εκατ., οφείλεται κυρίως στην εξαγορά τον Ιούλιο 2017 του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens από την HSBC, με την καταβολή ποσού €85 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και χωρίς την πραγματοποιθείσα εξαγορά, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας θα ήταν 3,2%.

Το 2017 ήταν έτος σταθμός και για έναν άλλο λόγο. Τον Απρίλιο ιδρύσαμε την εταιρεία Lamda Malls A.E. στην οποία εισφέραμε τις μετοχές των 100% θυγατρικών εταιρειών Lamda Δομή Α.Ε. και Πυλαία Α.Ε., ιδιοκτήτριες εταιρείες των εμπορικών μας κέντρων Golden Hall και Mediterranean Cosmos, αντίστοιχα. Παράλληλα, προχωρήσαμε στην υπογραφή και υλοποίηση συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με τη διεθνή εταιρεία επενδύσεων Värde Partners, μια συνεργασία που θα επιφέρει πιστεύουμε την περεταίρω ισχυροποίησή μας.

Επιδόσεις 2017


Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων αγγίζει το 100% με έντονο να παραμένει το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το τρέχον έτος, δηλαδή το 2018, η συνολική μας απόδοση βελτιώνεται έτι περεταίρω, καθώς στο α΄ τρίμηνο 2018 η επισκεψιμότητα και ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων στα εμπορικά μας κέντρα παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση 6,7% και 7,8% αντίστοιχα.
Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας κατέγραψαν ζημίες ύψους €48,3 εκατ. έναντι ζημιών €3,2 εκατ. το 2016. Η θετική μεταβολή κατά €11,7 εκατ. της αποτίμησης των εμπορικών μας κέντρων δεν κατέστη επαρκής ώστε να αντισταθμίσει τις ζημίες οι οποίες οφείλονται κυρίως στην πώληση μεγάλου οικοπέδου στη Σερβία, καθώς και σε λοιπές πωλήσεις οικοπέδων, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της εταιρείας για αποεπένδυση από τα οικόπεδα στο εξωτερικό. Περεταίρω, αρνητική επίπτωση είχε η πρόβλεψη της διοίκησης της εταιρείας για ενδεχόμενη ζημία από πολύ πιθανή αντιστροφή πώλησης του κτηρίου γραφείων το οποίο είχε πωληθεί στο παρελθόν από τη θυγατρική μας εταιρεία Lamda Olympia Village A.E., καθώς επίσης και η αύξηση των αναβαλλόμενων φόρων από τη θετική μεταβολή των αποτιμήσεων των εμπορικών κέντρων.
Ως εκ τούτου η καθαρή αξία ενεργητικού προ φόρων ανήλθε σε €395,1 εκατ. (€5,08 ανά μετοχή) σε σύγκριση με €403,7 εκατ. το 2016, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν σε €114,4 εκατ.
Ο συνολικός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχεται σε €478 εκατ., με μέσο κόστος δανεισμού 5% και δείκτη καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται σε 42,5%, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τη συνολικά υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.

Σημαντικές εξελίξεις το 2017


Το 2017 αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα έτος σταθμό για τη Lamda Development.
Τον Απρίλιο 2017 στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής μας, η οποία επικεντρώνεται στην ισχυροποίηση της θέσης μας στο χώρο των εμπορικών ακινήτων, συστήσαμε μία νέα θυγατρική εταιρεία, τη Lamda Malls A.E., στην οποία εισφέραμε τις μετοχές των εταιρειών Lamda Δομή Α.Ε. και Πυλαία Α.Ε., ιδιοκτήτριες εταιρείες των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall και Mediterranean Cosmos, αντίστοιχα.
Παράλληλα προχωρήσαμε στην υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με τη Värde Partners για την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας Lamda Malls Α.Ε., αποκτώντας αρχικώς το 31,7% της εταιρείας έναντι τιμήματος €61,3 εκατ., αλλά και σημαντικές δεσμεύσεις με εισφορές σημαντικών πόρων για την επέκταση της εταιρείας, καθιστώντας τη Lamda Malls μια ισχυρή εταιρεία ανάπτυξης εμπορικών ακινήτων με διεθνή πρότυπα διαχείρισης στην εγχώρια αγορά. Αυτή η στρατηγική συνεργασία αποτελεί σημαντικό σταθμό για την εταιρεία μας, καθώς σηματοδοτεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, μας οδηγεί σε ένα νέο κύκλο επενδυτικών προοπτικών και ισχυροποιεί το όραμά μας για καινοτομία στο χώρο των ακινήτων λιανικού εμπορίου.
Τον Ιούλιο η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την «IRERE PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBOURG», πρώην «HSBC PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBURG S.A.R.L», για τη μεταβίβαση από την IRERE και αγορά από την εταιρεία του υπόλοιπου 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Olympia Village A.E. (LOV), ιδιοκτήτριας εταιρείας του εμπορικού κέντρου The Mall Athens. Η Lamda Development κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV. Σημειώνεται ότι η συνολική αποτίμηση του «The Mall Athens» ήταν €381,2 εκατ. κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης. Λαμβάνοντας υπόψη τον τραπεζικό δανεισμό €193 εκατ., τις υποχρεώσεις και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Lamda Olympia Village A.E., η εταιρεία απέκτησε το 50% της LOV έναντι καταβολής ποσού €85 εκατ.
Κατά το δ΄ τρίμηνο 2017 ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου στη Σερβία (Kalemegdan) αντί τιμήματος €25 εκατ. Η ενέργεια αυτή, συμπεριλαμβανομένων και προηγούμενων πωλήσεων οικοπέδων στα Βαλκάνια συνολικού ύψους €34 εκατ., αποτελεί υλοποίηση της υφιστάμενης στρατηγικής της εταιρείας. Η Lamda Development επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στην Ελληνική αγορά, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξή της στον τομέα των εμπορικών κέντρων, κυρίως μέσω του νέου σχήματος Lamda Malls A.E, καθώς και στο μεγαλύτερο έργο στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων στην Ευρώπη, που αποτελεί το έργο ανάπλασης του Ελληνικού.

Σημαντικές εξελίξεις το 2018 έως σήμερα


Θέμα χρόνου είναι πλέον η εξασφάλιση της οικοδομικής άδειας για την ανάπτυξη της δυτικής πτέρυγας του κτηρίου του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) αφού τον Μάιο εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εγκρίνει τη χωροθέτηση του επενδυτικού μας σχεδίου. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα εντός των προσεχών μηνών. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει– μεταξύ άλλων – ένα Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων, ένα ενυδρείο και έναν πολύ μεγάλο χώρο διαδραστικής ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, με στόχο να ενισχύσει τα πρότυπα οικογενειακής ψυχαγωγίας στην Αττική. Η επένδυση, με προϋπολογισμό €25 εκατ., αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας.
Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελεί ότι το α΄ τρίμηνο του 2018 εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ελληνικού. Η έκδοση του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη μεταβίβαση των μετοχών, και συνεπώς την έναρξη υλοποίησης του έργου.
Πορεία προς τα εμπρός
Η εταιρεία μας έχει πλούσιο ιστορικό επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, ύψους €300 εκατ., την τελευταία 9ετία, ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας, με απτά παραδείγματα την απόκτηση του υπόλοιπου ποσοστού (40%) της κυριότητας του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos το 2010 έναντι τιμήματος €80 εκατ., την απόκτηση το 2013 του δικαιώματος επικαρπίας του κτιρίου IBC (εμπορικό κέντρο Golden Hall) έναντι τιμήματος €81 εκατ., την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου κατά €150 εκατ. τον Ιούλιο του 2014, την ανάληψη του έργου ανάπλασης του Ελληνικού που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2014, καθώς και την αγορά του υπολοίπου 50% του The Mall Athens έναντι ποσού €85 εκατ.
Η ανάπλαση του Ελληνικού αποτελεί το μεγαλύτερο οικιστικό έργο ανάπτυξης στην Ευρώπη, με συνολικό προϋπολογισμό €8 δισ., ενώ αναμένεται να έχει μία άνευ προηγουμένου θετική επίδραση στους τομείς της αγοράς εργασίας, του τουρισμού της Αθήνας, καθώς και στο περιβάλλον, ενόψει της δημιουργίας 2 εκατ. τ.μ. μητροπολιτικού πάρκου.
Όσον αφορά στις επιδόσεις της τιμής της μετοχής μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 44% το 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τις επιδόσεις της αγοράς (με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει αύξηση μικρότερη του 25% σε σύγκριση με το 2016).

Κύριοι Μέτοχοι,


Παρά τις ευρέως γνωστές δυσκολίες της οικονομίας, αποδείξαμε την αντοχή και επιμονή μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, ευκαιριών και κινδύνων.
Παραμένουμε αισιόδοξοι, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας, της ηγετικής θέσης της εταιρείας μας στο κλάδο ακινήτων λιανικού εμπορίου, καθώς και των διεθνών ισχυρών συνεργασιών μας, και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε αδιάλειπτα να προσφέρουμε στους μετόχους μας προοπτικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Ο βασικός μας μέτοχος, ο Όμιλος Λάτση, συνεχίζει να παρέχει την αμέριστη στήριξή του και σε συνδυασμό με την υποστήριξη όλων των μετόχων μας, πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε τους κοινούς μας στόχους.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τα στελέχη μας για τη σκληρή και ποιοτική δουλειά, την προσήλωση και την ενθουσιώδη στήριξή τους στο κοινό μας όραμα.
Εκ μέρους της διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας.

Οδυσσέας Αθανασίου
Διευθύνων Σύμβουλος